ПРЕПОРЪЧАНИ ПРОДУКТИ

Тегалит STAR IRR

Новият модел керемиди Брамак:

  • по-висока устойчивост срещу градушка
  • по-добра защита от натрупване на плесен и мухъл
  • oтразяват инфрачервените лъчи
  • намалява разхода от енергия за климатизация.

Wienerberger Porotherm 25 N+F

Керамични блокове с верикални кухини Wienerberger Porotherm 25 N+F, за защитена зидария, с нут и федер, предназначени за неносещи зидове с дебелина на зида 25 см.

Цимент ХОЛСИМ Плюс

Цимент със силно водоредуцираща и пластифицираща добавка. Добавката подобрява свойствата на строителните разтвори като увеличава пластичността и якостните свойства на замазките и бетона, удължава времето за свързване на смесите и повишава обработваемостта им.

DEVOREX SOFFIT Панел

Система SOFFIT е отлично решение за трайно и естетично изпълнение на скатни покриви. Предназначена е за обшиване на покривните стрехи на сградите, с цел подобряване на външния вид и осигуряване на нужната вентилация на покривната конструкция.

Compare listings

Compare