Устойчива архитектура

Бъдещето вече е тук

Живеем във време в което всеки би трябвало да се замисли за последствията от своите действия и избори. Бъдещето изглежда вече е тук – изчерпани природни и енергийни ресурси, огромен въглероден отпечатък на световната икономика, ускорено изменението на климата.

Всички ние имаме принос в тези процеси. И следователно всички трябва да бъдем част от решението на проблема. Но какво може да направи човек за да облекчи състоянието на планетата?
Експертите казват, че и малките жестове в ежедневието ни имат положителен ефект. Като например разделното изхвърляне на битовите отпадъци. Вероятно е така. И макар някои от съветите им да звучат странно а други да са трудно приложими ценното е, че те ни карат да се замислим за ситуацията.

Устойчива архитектура

Строителната индустрия е отговорна за около 38% от всички емисии на парникови газове /14 гигатона всяка година/. Половината от тях се падат на процесите за добиване на суровини, производството на строителни материали, транспорт, строителството на сградите и производството на енергията необходима за тези процеси. Другата половина се дължи на експлоатацията на сградите – за отопление, осветление, вентилация и охлаждане. Също и на процесите за поддръжка и ремонти.
Излиза, че ние като обитатели на тези сгради имаме влияние върху 20% от всички емисии на парниковите газове!

От опит знам колко е трудно да накараш клиент да построи по-скъпа сграда само защото е по-екологична. Трудно е и да си представя как някой ще остане на студено през зимата само за да намали въглеродния си отпечатък…
Необходим е баланс между социалните и екологичните принципи.

Като част от концепция за устойчиво развитие, устойчивата архитектура се стреми да ограничи влиянието оказвано върху природната среда от процесите на строителството и експлоатацията на сградите.

Това се постига чрез прилагането на различни принципи за проектирането на сгради с малка консумация на енергия, влагането на екологични материали и процеси, използването на възобновяеми източници на енергия за нуждите на обитателите. И не на последно място проектирането по начин който позволява ползването на сградите за дълъг период от време без да се налагат реконструкции и ремонти.

Нашите принципи за устойчиво строителство

Един коментар към “Устойчива архитектура”

  • Olweb.fr

    Great content! Keep up the good work!

Коментарите са спрени.

Compare listings

Compare