НОРМАТИВНА БАЗА

Промени в ЗУТ

Важни Промени в ЗУТ Разрешение за строеж вече ще се издава при задължително условие да има приложена улична регулация. Това реши на второ четене парламентът с поправки в Закона за устройство на територията (ЗУТ). Друг...

Кадастър

Кадастър Кадастърът е опис, регистър на поземлените имоти в дадена страна. С течение на историческото му развитие той включва и мащабно изображение на имотите с границите им под формата на кадастрална карта или...

Кадастър Новини

96% от територията на страната ще бъде покрита с кадастрална карта до края на годината, съобщават от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. По думи на заместник-министърът Валентин Йовев...

Полезни връзки

Държавни институции Министерство на регионалното развитие Министерство на земеделието и храните Министерство на околната среда и водите Комисия за енергийно и водно регулиране Държавна агенция за метрологичен...

Compare listings

Compare