Закони

Промени в ЗУТ

Важни Промени в ЗУТ Разрешение за строеж вече ще се издава при задължително условие да има приложена улична регулация. Това реши на второ четене парламентът с поправки в Закона за устройство на територията (ЗУТ). Друг...

Кадастър

Кадастър Кадастърът е опис, регистър на поземлените имоти в дадена страна. С течение на историческото му развитие той включва и мащабно изображение на имотите с границите им под формата на кадастрална карта или...

Compare listings

Compare