Нормативи

Избор на парцел

Избор на парцел Вече сте взели решение за построяване на собствена къща но все още нямате имот? Естествено първото което трябва да направите е да изберете на подходящ парцел. Къде ще е той зависи от това как ще го ползвате...

Промени в ЗУТ

Важни Промени в ЗУТ Разрешение за строеж вече ще се издава при задължително условие да има приложена улична регулация. Това реши на второ четене парламентът с поправки в Закона за устройство на територията (ЗУТ). Друг...

Полезни връзки

Държавни институции Министерство на регионалното развитие Министерство на земеделието и храните Министерство на околната среда и водите Комисия за енергийно и водно регулиране Държавна агенция за метрологичен...

Compare listings

Compare