Недвижими имоти

Избор на парцел

Избор на парцел Вече сте взели решение за построяване на собствена къща но все още нямате имот? Естествено първото което трябва да направите е да изберете на подходящ парцел. Къде ще е той зависи от това как ще го ползвате...

Цена на къща в околностите на София

Желанието за уединениe и по-голяма самостоятелност засилиха интереса към къщи в южните райони на София и в близост до планината. Строят се много нови къщи, но също така се търсят и готови самостоятелни къщи, редови къщи и...

Кадастър

Кадастър Кадастърът е опис, регистър на поземлените имоти в дадена страна. С течение на историческото му развитие той включва и мащабно изображение на имотите с границите им под формата на кадастрална карта или...

Кадастър Новини

96% от територията на страната ще бъде покрита с кадастрална карта до края на годината, съобщават от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. По думи на заместник-министърът Валентин Йовев...

Compare listings

Compare