ВЪПРОСИ

На тази страница ще намерите отговор на всички важни въпроси от избора на подходящ парцел до това какви документи и чертежи съдържа закупеният от вас проект.
Ако не откриете тук нужната ви информация, свържете се с нас чрез формата за контакти.

КАКВО ПЕЧЕЛИТЕ С ИЗБОРА НА ГОТОВ ПРОЕКТ НА КЪЩА?

ПО-КРАТКИ СРОКОВЕ

Когато изберете готов проект, получавате качествен продукт в по-кратки срокове отколкото при традиционното проектиране.

ПО-НИСКА ЦЕНА

Цената на готовите проекти на llivinghomes.bg е с около 55% по-ниска в сравнение с цената на традиционните проекти.

ПО-ЛЕСЕН ИЗБОР

Възможноста да видите на едно място много и различни проекти, както и да ги сравните по квадратура, брой стаи, бани, наличието на специални помещения, етажност, вид на покрива и други, прави избора ви лесен.

Възползвайте се от удобството да разгледате готовите визуализации, разпределения на етажите, разрези, схеми, препоръчани материали, енергийна ефективност и други характеристики на готовите ни проекти.

КАК ДА ИЗБЕРЕТЕ ПОДХОДЯЩ ПРОЕКТ?

ИЗБЕРЕТЕ КЪЩА

Доверете се на нашия опит и изберете от готовите ни проекти. Разгледайте ги в още сега в секция проекти.
Имате възможност да извършвате търсене по квадратура, етажност, брой спални, бани и други характеристики. Приложете филтъра и ще останат само тези, които сте избрали.

Разгледайте и изберете къщата, която ще стане вашия нов дом.

Използвайте формата за контакти, която ще намерите на страницата на всеки проект, за да ни уведомите за направения избор.

ПРОВЕРЕТЕ РАЗМЕРИТЕ НА ПАРЦЕЛА

Когато търсите проект за новата си къща, вероятно вече притежавате парцел.
Парцелите се различават по: площ, размери, ориентация спрямо световните посоки, наклон на терена, а също така по позволени етажност, квадратура и минимални отстояния на новата сграда до съседните имоти.

На страницата на всеки проект ще намерите минималните размери на парцела, в който къщата може да се построи. Проверете дали избраната къщата може да се помести във вашия парцел.

Ние също ще проверим дали той отговаря на всички изисквания. Изпратите ни по имейл скица на вашия парцел или виза за проектиране като посочите кой проект сте избрали. Ще се свържем с вас за отговор.

ПРОМЕНЕТЕ ГОТОВ ПРОЕКТ

Намерихте ли проект на къща, който е почти перфектен за вас и се нуждае само от малки промени?

Свържете се с нас на 0898 569 045 или ни пишете чрез контаки, за да обсъдим промените. Сайтът на livinghomes.bg дава възможност да свалите и разпечатате информацията за всеки проект. Възможо е да скицирате върху готов план желаните промени и да ни ги изпратите.
Разбира се, ако предпочитате личен контакт и можете да отделите необходимото време, с удуволствие ще се срещнем в нашия офис.

КОГАТО НЕ НАМИРАТЕ ЖЕЛАНИЯ ОТ ВАС ПРОЕКТ

Искате уникална къща, която още не е проектирана?

Екипът на LivingHOMES ще изготви проект изцяло по ваше задание. Ще е необходима лична среща или имейл с конкретни изисквания към бъдещата къща.
За повече информация разгледайте страницата ни с услуги.

КАК ДА ЗАКУПИТЕ ПРОЕКТ?

ИЗБИРАТЕ СИ ПРОЕКТ

Разгледайте сайта ни, срявнявайте, забавлявайте се и изберете проекта за вашия нов дом.

ПОДПИСВАМЕ ДОГОВОР

След уточняване на всички подробности и промени, ако желаете такива, ще подпишем договор за проектиране.

Договорът може да подпишем в нашия офис.

Ако предпочитате, ще получите по куриер два екземпляра на договора, подписани от нас. След като и вие ги подпишете ще ни върнете обратно единия.

ПОЛУЧАВАТЕ ПРОЕКТА ЗА НОВИЯ СИ ДОМ

В офис
Може да получите закупения проект в нашия офис на адрес гр. София 1000, ул. “Христо Белчев”, 42.

От растояние
За тези от вас, които изберат този начин на работа, е възможно да получат готовия проекта по куриер, като го заплатят чрез наложен платеж.

КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА ВИ НЕОБХОДИМИ?

ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ

Нотариален акт или друг документ за собственост на имота (парцела).

Документът за собственост е необходим за издаване на скица, виза за проектиране и при внасяне на проекта в Общината.

СКИЦА (СХЕМА) НА ИМОТА

Издава се от службата по кадастър в областните и по-големите градове.

Скицата (схемата) съдържа данни от кадастралната карта и кадастралния регистър за вашия недвижим имот. Тя служи за основа при изработването на комбинирана скица и мотивирано предложение за виза за проектиране. Скица се изисква и при внасяне на проекта в Общината.

КОМБИНИРАНА СКИЦА

Изготвя се от лицензиран геодезист. Изисква се само в някои общини.

Комбинираната скица съдържа данни от кадастрална карта и действащия регулационен план.

МОТИВИРАННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

При подаване на документи за издаване на Виза за проектиране, може да ви бъде поискано предварително изготвено мотивирано предложение.

Мотивираното предложение е чертеж върху скица на вашия имот с указани размери и височина на новата сграда, отстояния до границите на имота и др. показатели.

За да изготвим мотивирано предложение за Виза за проектиране, е необходимо да ни представите актуална скица (схема) на имота от съответната кадастрална служба и Комбинирана скица, изготвена от Геодезист.

ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

Виза за проектиране е документ, изготвен от съответната общинска администрация (главен архитект на общината), на основа действащ устройствен план.

Визата за проектиране определя параметрите на бъдещата сграда, разположението й в имота и разстоянията до границите на парцела.

Документите, необходими за издаване на виза за проектиране, са: Заявление по образец, копие от Документ за собственост, Скица, Комбинирана скица, Мотивирано предложение (ако е необходимо), нотариално заверено Съгласие от съседите (при свързано ниско застрояване). Визата за проектиране важи за срок от 6 месеца. След това е нужно да се презавери.

ИЗХОДНИ ДАННИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

Геодезическо заснемане
Служи за правилното ситуиране на сградата спрямо границите на парцела и към терен. Геодезическата снимка е задължителна част от проекта.
Изготвя се от лицензиран Геодезист.

Инженерно-геоложки и хидроложки проучвания
Необходими са за оценка на носимоспособността на почвата в имота и нивото на подземните води. Тези изследвания служат за определяне условията за фундиране и при проектиране конструкцията на сградата.
Изготвя се от инжинер Геолог.

Експертно становище за съществуващата растителност
Изисква се само в някои общини. Представлява заснемане и оценка на дървесните видове в имота.
Изготвя се от Ландшафтен Архитект.

СТАНОВИЩА ОТ ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА

Становище за присъединяване към ВиК система
Становишето (изходни данни или заверена скица) е задължителна част от проектната документация. Необходимо е и за адаптиране на проекта към съществуващите водопровод и канализационна система.
Издава се от местното ВиК дружество.

Предварителен договор за присъединяване към електрическата мрежа
В местното електроразпределително дружество се заявява необходимата за сградата електрическа мощност. Мощността зависи от броя и вида на електрическите консуматори в къщата. В детайли на страницата на всеки готов проект ще намерите необходимата за него електрическа мощност.

КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ, КУПУВАЙКИ ГОТОВ ПРОЕКТ?

БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ

Проверка на имот (парцел)
Изпратете ни по имейл скица на вашия парцел или виза за проектиране като посочите кой проект сте избрали. Ние ще проверим дали той е с необходимите размери. Ако избраният от вас проект не може да се помести в имота с удоволствие ще ви помогнем при избора на подходяща къща.

Определяне на eл. мощност
Когато имате допълнителни изисквания към готов проект, необходимата електрическа мощност вероятно ще се промени. Когато знаем какви промени искате ще определим новата мощност, която да поискате от местното електроразпределително дружество.

Избор на система за отопление
Ние можем да ви консултираме за видовете системи и различните начини за отопление на вашата къща.

Избор на строителни материали
Ако имате нужда от съвет при избора на строителни материали и производители ние ще споделим с Вас нашия опит .

ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

Получавате всички задължителни проекти, необходими за издаване на разрешение за стоеж:

Проект по част:
Архитектура
Строителни конструкции + Технически контрол
Електроинсталации
Водоснабдяване и Канализация
Енергийна ефективност + Доклад за оценка на съответствие
Геодезия
Безопасност и здраве
Пожарна безопасност (когато се изисква)
Управление на строителните отпадъци (когато се изисква)

Проектантите на LivingHOMES и лиценз за пълна проектантска правоспособност.

АДАПТАЦИЯ НА ПРОЕКТА

В цената са включени всички работи по адаптацията на готов проект към особеностите на вашия имот. Това са действителния наклон на терена и носимоспособноста на почвата. Също така е включено и правилното ситуиране на сградата в имота.

КАКВО НЕ СЕ ВКЛЮЧВА В ГОТОВИТЕ ПРОЕКТИ?

ИЗХОДНИ ДАННИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

Изходните данни за проектиране: Геодезическо заснемане, Инженерно-геоложки и хидроложки проучвания, Становище за съществуващата растителност са различни за всеки имот (парцел). Изготвят се от съответните специалисти – Инжинер Геодезист, Инжинер Геолог и Ландшафтен Архитект.

Ние от LivingHOMES можем да изготвим всички необходими изходни данни (допълнително споразумение) или да ви помогнем при избора на специалист.

ИЗХОДНИ ДАННИ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА

За да поръчате изходни данни от съответните дръжества са ви необходими следните документи: Заявление по образец, копие от документ за собственост, скица, а понякога и виза за проектиране.

ИЗГОТВЯНЕ НА МОТИВИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В някои общини внасянето на Мотивирано предложение е задължително условие за издаване на Виза за проектиране.

За да изготвим за вас Мотивирано предложение за виза е необходимо да ни представите актуална Скица (схема) на имота от съответната кадастрална служба и Комбинирана скица.

ПРОЕКТ ЗА ОТОПЛЕНИЕ

Съществуват различни начини за отопляване на една къща: на ток с електрически конвектори, с термопомпена инсталация или с климатици, с котел на твърдо гориво, природен газ, пелетна камина и други. Слънчевата енергия също може да се използва в комбинация с традиционните отоплителни системи.

Проект по част Отопление и вентилация (ОВК) не се изисква за издаване на разрешение за строеж, затова, а също така и заради възможноста от избор мужду различни системи не сме включили такъв проект в документацията на готовите къщи.

В LivingHOMES можем да изготвиме за вас проект за Отопление, Вентилация и Климатизация.

ПРОЕКТ ЗА ВЪНШНИ ВРЪЗКИ

Външни връзки са всички Електро и ВиК инсталации извън вашия имот, за които може да се наложи изработването на проект по съответната част.

АВТОРСКИ НАДЗОР

Авторски надзор по част Строителни конструкции е задължителен по Закона за устройство на територията. Извършва се от конструктора, който е и автор на проекта. За авторски надзор се сключва отделен договор.

При желание от ваша страна можем да сключим договор и за авторски надзор по всички останали части на проекта.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ

За всички незадължителни проекти като например проект за озеленяване, проект за ограда, проект за самостоятелен гараж, проект за барбекю, лятна кухня или дори проект за басейн при желание от ваша страна специалистите на LivingHOMES могат да ги изготвят.

ИНТЕРИОРЕН ПРОЕКТ

На страницата на нашия сайт ще намерите идеи за интериорното решение на някои от готовите проекти. Те са направени, за да покажат пространствата и особеностите на нашите къщи.

С удоволствие ще направим Интериорен проект на вашия дом. Така работата ни ще бъде напълно завършена, а вие ще получите максимален резултат и къща с индивидуален характер.

ЦЕНИ и СРОКОВЕ?

ЦЕНИ

Всички цени, посочени на сайта, са в левa и са крайни.
В цената са включени всички проекти, които са задължителни за издаване на Разрешение за строеж. Цената включва и всички работи по адаптацията на готов проект към особеностите на имота на клиента.

СРОКОВЕ

Времето необходимо за адаптация на готов проект към конкретен имот е 10 работни дни считано от влизане в сила на договора между клиента и LivingHOMES.

Compare listings

Compare